Coronavirus

Geen lid van een vereniging, maar toch sporten tijdens corona periode!!

Neem dan contact op met sportteam@welstad.nl of stuur een appje naar 06-11902909.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP-DATE CORONA NIEUWS (JUNI 2020)

Vanaf 1 juni is enige verruiming met betrekking tot de corona maatregelen aangekondigd. Ondanks deze verruiming blijft ook nog veel anders dan we zijn gewend. Wat betekent dit voor Welstad en dus voor de inwoners van Stadskanaal?
Wat gaan we wel doen en wat (nog) niet.

Welstad biedt:

  • Telefonische bereikbaarheid tussen 09.00 en 17.00 uur op werkdagen.
  • Via info@welstad kunt u uw vraag stellen en u ontvangt óf een mail retour óf er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt. Soms is dat niet genoeg en dan kan er een fysiek overleg worden ingepland, mits u natuurlijk geen klachten heeft, hiervoor hanteren wij de gezondheidscheck van het RIVM (https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/gezondheidscheck%20contactberoepen.pdf)
  • In overleg met de medewerker van Welstad kunt u een gesprek op een van deze locaties laten inplannen, ook hiervoor geldt de gezondheidscheck.

Welstad gaat op drie plekken in de gemeente een fysiek spreekuur realiseren, zoveel mogelijk op basis van reservering.

  • Stadskanaal heeft spreekuren op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend ( locatie De Kwinne: jongerencentrum centrum Stadskanaal).
  • Musselkanaal heeft wekelijks op donderdagochtend een inloopspreekuur van 10:00 - 11:00 uur (locatie MFA Lint, Willem Diemerstraat 7 Musselkanaal: de ingang bevindt zich aan de zijkant van het gebouw).
  • Onstwedde/ Alteveer heeft wekelijks op maandagochtend een inloopspreekuur van 10:00 - 11:00 uur (locatie: de Bolster, Boslaan 46 Onstwedde).

Welstad houdt zich, conform afspraak, aan de RIVM maatregelen. Want wij willen risico’s vermijden, vooral voor de kwetsbare en oudere inwoners.
Natuurlijk willen we tegelijkertijd doen wat mogelijk is om met elkaar in contact te blijven. Al zal dat dus anders zijn dan u van ons bent gewend.

De buurtwerkers, inclusief de sportcoaches zijn in overleg met de scholen de wijkraden/ dorpsraden en andere bewoners en partners over wat in de wijk nodig is en hoe daar kan worden gestart. Ook daarbij hanteren we de richtlijnen RIVM en dat betekent dat de verruiming vooral geldt voor de kinderen en jongeren.
In de gemeente is een protocol voor het buitensporten opgesteld waar Welstad actief bij betrokken is. Welstad ondersteunt de verenigingen en scholen om hier uitvoering aan te geven. De sportcoaches en buurtwerkers gaan ook in overleg met kinderen om hún voorstellen op te halen over hoe we veilig kunnen starten in deze Corona tijd.
Het jongerenwerk gaat een plan maken om, in overleg met de jongeren zelf, te komen tot een passend aanbod.

De kwetsbare inwoners en de inwoners van 70+ zullen nog op een geïsoleerde manier het contact moeten zien te onderhouden.

Vanuit Welstad zullen wij samen met alle vrijwilligers alles doen wat mogelijk is om hierbij te ondersteunen. Graag horen we uw suggesties al moeten wij daarbij wel constant de toets doen of dit conform de richtlijnen uitvoerbaar is.

Spelregels zijn (conform RIVM):

  • De gebouwen blijven in principe gesloten voor volwassen groepsactiviteiten, inloop en andere bijeenkomsten.
  • Spreekuren gaan we op drie plekken in de gemeente realiseren. Misschien op meer plekken maar dat wordt nog uitgewerkt.
  • Op werkdagen bereikbaar via website, mail of telefoon van 09.00 tot 17.00 uur
  • Overleggen vinden bij voorkeur digitaal plaats

Aanvulling: 

RIVM hygiëne regels: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen (hier tref je maatregelen voor hygiëne aan maar ook voorstellen hoe om te gaan met suggesties en maatregelen wachtruimten en maximum personen ed.)

RIVM risicogroepen: voor kwetsbare ouderen in een verpleeg of verzorgingshuis is er informatie op de website van de rijksoverheid –
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen  RIVM Vragenlijst/gezondheidscheck: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/gezondheidscheck%20contactberoepen.pdf

U kunt ons bereiken via:
Telefoon: 0599-635999
Email: info@welstad.nl 
website: www.welstad.nl

 

Voor jeugd en jongeren

Bekijk het ludieke filmpje dat de jongerenwerkers van Welstad maakten om op te roepen je te houden aan de maatregel 'houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar'.

 

Contact