Terug naar Nieuws

Geestelijke verzorging bij levensvragen en als steun bij corona

Gepubliceerd op:

Mensen worden geconfronteerd met de gevolgen van het corona-virus, wat het betekent voor hun leven. Geestelijke verzorging helpt richting te geven aan gedachten, ervaringen en betekenis in deze moeilijke tijd. Geestelijke verzorging werd tot nu toe vooral in instellingen gegeven. Maar dat kan nu ook thuis.

Mensen worden steeds meer thuis verpleegd en verzorgd. Daarom is er in de thuissituatie steeds meer behoefte aan geestelijke verzorging, juist nu ook bij corona-besmetting. Dat kan nu, kosteloos tot maximaal 5 gesprekken. Voor de provincies Groningen en Drenthe (+Steenwijkerland) is op 31 maart een website geopend: www.gvthuis.nl Op deze website vindt u alle informatie en contactgegevens. 

Geestelijke verzorging-thuis (kortweg ‘gv-thuis’) is een initiatief van de overheid. Via een subsidieregeling zijn de Netwerken palliatieve zorg – een samenwerkingsverband van zorgorganisaties – gevraagd om deze begeleidingsvorm op te zetten. De netwerken van Groningen en Drenthe (+Steenwijkerland) werken daarin samen. Voor de beide provincies is er nu een dekkend netwerk van geestelijk verzorgers-thuis beschikbaar. Gv-thuis werkt nauw samen met GVA Groningen, de geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied. Gv-thuis is nu nog een project, maar de verwachting is dat het kabinet het initiatief omzet in een structurele financiering.

Geestelijke verzorging-thuis is er voor mensen die kampen met vragen over de betekenis van hun leven en wat hen overkomt. Ook wel ‘levensvragen’ genoemd. Levensvragen raken de zin van het leven. Het zijn vragen die sterk naar boven kunnen komen wanneer iemand te maken krijgt met ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven. Maar ook bij verlies van werk, je partner of verlies van mogelijkheden door ziekte. Het kan ook gaan over geloof en spiritualiteit. Levensvragen zijn heel persoonlijk.

In deze tijd worden mensen geconfronteerd met allerlei vragen over de gevolgen van het corona-virus voor hun leven. Gv-thuis is er voor mensen die hier mee worstelen en richt zich op mensen die 50 jaar of ouder zijn of ongeneeslijk ziek (en hun naaste familie). Gv-thuis is er vooral als een gesprek met een maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, huisarts of andere hulpverlener geen uitkomst (meer) biedt.

De filosofie van de organisatie is, dat mensen direct in contact kunnen komen met een geestelijk verzorger die bij hen past. Een verwijzer is niet nodig. De website helpt mensen om zelf de geestelijk verzorger-thuis van hun voorkeur te kiezen. Daarbij is het hebben van een ‘klik’ belangrijker dan ‘reisafstand’.

Klik voor meer informatie op: https://gvthuis.nl/

Drs. G. (Geert) van der Velde
Projectleider gv-thuis Groningen en Drenthe (+Steenwijkerland)

17-02-2021

Welstad zoekt 2e kans Smartphones

Heb jij thuis nog een smartphone waar je niets mee doet, maar zeker nog een tweede kans verdent en zou je iemand daar blij mee willen maken? Lees dan onderstaand bericht en bekijk waar jij je oude smartphone in kan leveren.
Lees meer