Terug naar Nieuws

Start lotgenotengroep rouw en verlies

Gepubliceerd op:

Voor inwoners van de gemeente Stadskanaal die te maken hebben met een grote levens gebeurtenis.  Zoals het verlies van een dierbare, maar ook verlies van gezondheid, werk of een belangrijke relatie.

Doel is samen met anderen stil te staan bij de gebeurtenis. Ervaringen delen, elkaar tot steun zijn en inspireren om verder te gaan.

 

 

Na een grote gebeurtenis kan de omgeving al snel weer vinden dat het leven verder gaat. Maar omdat er geen standaard manier is voor rouw, kan iedereen hier anders mee omgaan. De lotgenotengroep wil een veilige plek geven en ruimte bieden om te rouwen.

Voor de eerste bijeenkomst willen we iedereen vragen om een voorwerp mee te nemen dat iets met het persoonlijk verlies te maken heeft.

Voor opgave en nadere informatie:

- Gea Timmer, buurtmaatschappelijk werker

   g.timmer@welstad.nl         06–15867319

 - Lucie Doornbos, buurtwerker

   l.doornbos@welstad.nl      06-36550329

 

Wanneer:   de start is op donderdag 1 oktober van 13.30 tot 15.30 uur

Waar:       Locatie, de Bolster, Boslaan 46, Onstwedde

Voorlopig plannen we de volgende data, steeds op donderdag om 13.30 uur,

12 november

10 december

14 januari 2021

05-01-2021

Welstad Actueel - december 2020

Iedere maand verschijnt er een pagina Welstad Actueel in de Nieuwsbode 
Lees meer