Hulp bij een gezonde leefstijl

Sport, bewegen en gezonde voeding is belangrijk. Niet alleen omdat het goed is voor de gezondheid. Door sport en bewegen vergroot je jouw zelfvertrouwen, weerbaarheid en vitaliteit. Samen bewegen vergroot vaak ook jouw sociale netwerk.

Onze begeleiding

De buurtwerkers sport van Welstad stimuleren alle inwoners van de gemeente Stadskanaal om gezond te leven. Dit doen we door samen met inwoners, clubs en verenigingen sport- en beweegactiviteiten bij jou in de buurt te organiseren. Dit doen we voor iedereen: jong en oud, met of zonder beperking. Daarnaast geven we informatie en advies over voeding en een gezond gewicht.

Vind je het lastig om in beweging te komen of merk je dat je een sport niet voor langere tijd volhoudt? Onze buurtwerkers sport helpen je graag om sport en bewegen een vast onderdeel van je leven te maken. Lukt het niet om sportkleding aan te schaffen of om het clubgeld voor de sportvereniging te betalen, waardoor jouw kind niet kan sporten? We informeren je graag over de mogelijkheid om gebruik te maken van middelen uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

KidsLife

KidsLife is een programma dat kinderen uit Stadskanaal helpt om overgewicht onder controle te krijgen. KidsLife wordt kosteloos aangeboden en is een samenwerkingsverband tussen de kinderfysiotherapeut, de diëtist, de psycholoog en de sportcoach. Samen met deze professionals wordt er een persoonlijk programma opgesteld. In het KidsLife programma ga je samen met andere kinderen op een leuke manier bewegen. Ook wordt gekeken hoe jij jouw voedingspatroon kan veranderen. Natuurlijk spelen ook je ouders een belangrijke rol in het behalen van de doelen. 

Na schoolse sport 

Op verschillende tijden en locaties geven de buurtsportcoaches sportinstuiven in de gemeente Stadkanaal. Sport, bewegen en gezonde voeding is belangrijk. Niet alleen omdat het goed is voor de gezondheid, maar het kan ook zelfvertrouwen, weerbaarheid en vitaliteit vergroten. Samen bewegen is vaak van positieve invloed op het sociale netwerk. 

Buurtmaatschappelijk werk 

Bij vragen over kinderen onder de 12 jaar kan een buurtmaatschappelijk werker meedenken in de best passende ondersteuning, zoals een training, ondersteuning vanuit de GGD of jeugd-praktijkondersteuner van de huisarts, een gezinscoach van Welstad, etc. Ook kunnen ouders zich bij het buurtmaatschappelijk werk aanmelden als zij een vraag hebben over bijvoorbeeld de opvoeding, echtscheiding, financiën, etc.

Vroeghulp bij scheiding

Als ouders van kinderen uit elkaar willen gaan, is dat meestal een emotionele periode voor ouders maar zeker ook voor de kinderen. Stichting Welstad biedt dan hulp in een zo vroeg mogelijk stadium om de gevolgen voor kinderen zo klein mogelijk te houden. Door vroegtijdig met ouders in gesprek te gaan hoe zij als partners goed uit elkaar kunnen gaan en daarnaast goede ouders voor hun kinderen kunnen blijven. Maar al te vaak gebeurt het dat ouders een gevecht met elkaar aangaan waar de kinderen in meer of mindere mate ook onder lijden.