Buurtbemiddeling

Iedereen kan te maken krijgen met ergernissen of ruzie met de buren. Vaak beginnen irritaties klein. Je ergert je aan het gedrag van jouw buren door bijvoorbeeld harde muziek, stank, hondengeblaf of een verkeerd geparkeerde auto. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing, maar dat lukt niet altijd. Is de relatie met je buren verslechterd en dreigt dit te escaleren? Laat het niet zo ver komen en schakel de buurtwerker in. Na bemiddeling verbetert het contact tussen buren vaak aanzienlijk.

Hoe helpen wij jou?
Onze buurtwerkers kunnen helpen om burenruzies op te lossen. Zij luisteren naar beide partijen. Ze geven geen oordeel, maar helpen bij het maken van afspraken. Samen een oplossing bedenken vergroot de kans dat beide buren afspraken naar tevredenheid nakomen.

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht