ANBI-status

Stichting Welstad, onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Welstad, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer

008219692

Contactgegevens

Klik hier voor onze contactgegevens.

Doelstelling

Het bevorderen van welzijn in de meest brede zin van het woord van personen wonend of verblijvend in de gemeente Stadskanaal.

Bestuur

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de cao Sociaal Werk en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties die wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Beleidsplan

Financiële verantwoording

Jaarverslag