Uw rechten, onze plichten

Als je klant bent van Welstad, heb je een aantal rechten. Wij daarentegen hebben een aantal plichten. Zo heb je het recht een klacht in te dienen als je het ergens niet mee eens bent. En het is onze plicht om zorgvuldig om te gaan met de gegevens die je ons verstrekt. Meer hierover lees je hieronder.


Klokkenluidersregeling

Welstad is onderdeel van de Tintengroep. Een van de organisatiewaarden van de Tintengroep is professionaliteit: de Tintengroep is betrouwbaar, integer en levert kwaliteit. Wanneer er onverhoopt toch iets niet helemaal goed gaat, is het belangrijk dat degenen die werkzaam zijn voor de organisatie dit op een goede manier kenbaar kunnen maken. Alleen op die manier kan deze (en andere) organisatiewaarde(n) worden gewaarborgd. De Tintengroep heeft daarvoor een klokkenluidersregeling. In deze regeling staat hoe moet worden omgegaan met een vermoeden van een misstand binnen de Tintengroep en haar werkorganisaties.

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden? Bekijk dan de klachtenregeling op de website van Tintengroep. Op deze pagina geven we ook informatie en tips over hoe je jouw klacht bespreekbaar kunt maken.