Visie en missie

Visie
Bij Welstad geloven we in de eigen kracht en talenten van mensen en in het belang dat iedereen naar eigen vermogen kan meedoen in onze samenleving. Daarom werken we samen met iedereen in de buurt of wijk en richten we ons op het versterken van eigen mogelijkheden, ideeën en talenten, het oplossen of ombuigen van belemmeringen en het ondersteunen van initiatieven. In onze ondersteuning en hulp kijken we naar wat de vraag is van een ander, wat iemand belangrijk vindt en wat iemand graag zou willen.

Goed en prettig samenleven is belangrijk voor iedereen. We hechten veel waarde aan elkaar kunnen ontmoeten, elkaar betrekken en aan samenwerken. We brengen mensen en organisaties bij elkaar en werken samen met andere partijen, zoals vrijwilligers, wijkraden, huisartsen, politie, zorginstellingen, gemeente, scholen, kerken en woningcorporaties. En natuurlijk altijd vanuit de vraag van de wijk en de wijkbewoners.

Missie
Onze missie is inwoners ondersteunen en motiveren om vanuit eigen mogelijkheden en talenten regie te nemen over hun leven en met elkaar te zorgen voor een leefbare, stimulerende en sterke samenleving waarin iedereen naar eigen vermogen kan deelnemen.