Vrijwilligerswerk

Veel activiteiten en diensten zijn niet mogelijk zonder de gedreven inzet van vrijwilligers. Dankzij hen is het mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden. Daarnaast geeft vrijwilligerswerk mensen de kans om zich te ontplooien, ervaring op te doen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor wat men belangrijk vindt. Welstad koestert de vele vrijwilligers die de gemeente Stadskanaal kent.

VIP! gemeente Stadskanaal

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) is er voor vrijwilligers én hun organisaties. Het VIP! biedt verschillende diensten en activiteiten op het gebied van informatie en advies, bemiddeling, trainingen, promotie en waardering. Zo brengt onze vacaturebank vraag en aanbod bij elkaar: je vindt er alle actuele vrijwilligersvacatures in onze gemeente. De meeste diensten die het VIP! verleent worden door vrijwillige medewerkers uitgevoerd, met ondersteuning door een beroepskracht van Welstad. 

 

Vrijwilliger worden bij Welstad

Ook bij Welstad zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor vrijwilligers die structureel actief zijn bij ons vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan. Daarnaast kun je deelnemen aan 

trainingen georganiseerd door Vitaal Vrijwilligerswerk.  Vitaal Vrijwilligerswerk is een samenwerking tussen de VIP!'s (Vrijwilligers informatie Punt) van alle Tinten organisaties. Vitaal Vrijwilligerswerk wil vrijwilligers door middel van professionele trainingen ondersteunen en versterken. Zodat zij hun vrijwilligerswerk naar volle tevredenheid kunnen (blijven) doen! 

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht